Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  Ə.M.Abbasov F.Ə.Əliyev Ə.Ə.Əliyev R.M.Əliquliyev F.B.Əhmədov İnformatika, Telekommunikasiya, Radioelektronika üzrə İngiliscə - Rusca - Azərbaycanca Terminoloji lüğət aze 2003
2  Ə.M.Abbasov R.M.Əliquliyev F.T.Ağayev Web səhifələrin yaradılması aze 2002
3  Ə.M.Abbasov R.M.Əliquliyev F.T.Ağayev I.N.Ismayılov Müasir kompüter proqramları aze 2000
4  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев В.А.Касумов Проблемы информационной безопасности в компьютерных сетях rus 1998
5  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова Методы организации баз знаний с нечеткой реляционной структурой rus 1997
6  А.М.Аббасов Вопросы построения РАСУ-Азербайджан rus 1991
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 26
 Dili  Ili
1  A.M.Abbasov Knowledge-based model for web resources searching eng 2008
2  А.М.Аббасов А.Б.Фатуллаев Интеллектуальные лингвистические технологии и Азербайджанский язык rus 2007
3  Ə.M.Abbasov İnformasiya cəmiyyətinin problemləri və perspektivləri aze 2006
4  Ə.M.Abbasov Sosial-iqtisadi inkişafda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu aze 2006
5  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Application of fuzzy time series to population forecasting eng 2003
6  A.M.Abbasov R.A.Abdullayeva R.A.Karayev Model Design of Adaptive Information Systems eng 2000
7  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition eng 1999
8  A.M.Abbasov R.A.Abdullayeva I.N.Huseinov R.A.Karayev Craph model for adaptive properties of information systems eng 1999
9  M.H.Mamedova A.M.Abbasov A Fuzzy multiobjektive group decision making methods eng 1998
10  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev V.A.Gasumov The methods for the constructing and the raising of efficiency for general-system facility of security service eng 1997
11  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Organization of knowledge in systems of Control Over Complex Objects of distributed Structure eng 1996
12  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Knowledge Organization methods in Complex distributed control systems eng 1996
13  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev F.A.Farmanov About Networking in Azerbaijan eng 1995
14  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов rus 1995
15  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Adaptiv system of automatic control over qualitatively described objects eng 1995
16  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Two layer fuzzy system of control over complex technological processes eng 1995
17  A.M.Abbasov M.H.Mamedova M.E.Eminov An adaptation of knowledge base in fuzzy control systems eng 1995
18  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Synthesis of fuzzy system for automatic control over compex objects eng 1994
19  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev V.A.Gasumov E.R.Aliev System management for large computer network: experience on design and creation of the Azerbaijan Republic Information Computer Network eng 1993
20  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev A.I.Aliyev F.A.Farmanov Azerbaijan computer networks: present state and perspectives eng 1993
21  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Application of knowledge base technology to the problem of control over external objects eng 1993
22  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Decision-Making Based on Distributed Knowlege Base Relational Structure.-Support systems for decision and negotiation processes eng 1992
23  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
24  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
25  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
26  Р.М.Лазарев Ю.А.Махмудов А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев Архитектура программного обеспечения ЦКП с адаптивной маршрутизацией rus 1985
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 16
 Dili  Ili
1  A.M.Abbasov I.M.Aliyev L.H.Karimova Optimal Location of Internet Data Centers Taking into Account the Risks eng 2009
2  Ə.M.Abbasov R.M.Əliquliyev İnformatika və etika aze 2005
3  А.М.Аббасов Азербайджан на пути к информационному обществу rus 2005
4  A.M.Abbasov V.A.Gasumov M.H.Mamedova Fuzzy Relation Model for Knowledge Processing and Decision Making eng 2002
5  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks eng 2002
6  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition.  eng 2001
7  A.M.Abbasov L.E.Agamalieva Model-based design og adaptive information systems eng 1999
8  Р.А.Караев А.М.Аббасов Р.А.Абдуллаева Интегральный показатель адаптивности информационных систем rus 1998
9  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев Об одном методе повышения отказо-устойчивости виртуальных частных сетей rus 1998
10  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев Ф.А.Фарманов А.И.Алиев Об архитектурных аспектах компьютерной сети Академии Наук Азербайджана, построенной по технологиям INTERNET и EARN rus 1996
11  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Методы организации знаний в системах управления сложными объектами с распределенной структурой rus 1995
12  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Адаптируемая нечеткая система управления сложными объектами rus 1995
13  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Задача синтеза нечеткой системы управления сложными объектами rus 1994
14  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
15  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
16  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев А.Н.Кольцов В.Г.Лазарев Ю.А.Махмудов Н.Я.Паршенков Архитектурная модель сетевого уровня центра коммутации пакетов с адаптивной маршрутизацией rus 1987
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu