Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  R.H.Şıxəliyev Şəbəkə texnologiyaları aze 2017
2  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2003
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 35
 Dili  Ili
1  Р.Г.Шыхалиев О методах верификации и мониторинга программных продуктов rus 2017
2  Р.Г.Шыхалиев О методах мониторинга компьютерных сетей rus 2017
3  Р.Г.Шыхалиев О методах идентификации сетевых трафиков rus 2017
4  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели анализа данных большого сетевого трафика  rus 2016
5  Р.Г.Шыхалиев О методах сбора и хранения сетевого трафика компьютерных сетей rus 2016
6  Р.Г.Шыхалиев Об Одном Подходе к Мониторингу Электронных Библиотек  rus 2016
7  Р.Г.Шыхалиев Проблемы Информационной Безопасности Беспроводных Систем Мониторинга Здоровья Пациентов rus 2016
8  Р.Г.Шыхалиев О сетях мобильного мониторинга здоровья пациентов rus 2016
9  R.H.Shikhaliev On the Methods of Collecting and Storing Big Network Traffic  eng 2016
10  R.H.Şıxəliyev Müasir kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizlik trendləri haqqında aze 2015
11  Р.Г.Шыхалиев Концептуальная архитектура интеллектуального мониторинга компьютерных сетей на основе мобильных мульти-агентов rus 2015
12  Р.Г.Шыхалиев QoS мониторинг веб-сервисов электронного правителства rus 2014
13  Y.N.Imamverdiyev R.H.Shikhaliev Mobile security threats on smart phone eng 2013
14  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к интеллектуальному активному мониторингу компьютерных сетей rus 2013
15  R.H.Şıxəliyev T.E.Yunusov Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodları aze 2013
16  R.H.Shikhaliev S.S.Seung-Woo Using Data Stream Management Systems for Computer Worms Monitoring eng 2012
17  R.H.Shikhaliev About Methods for Visualizing Network Monitoring eng 2012
18  R.H.Shikhaliev Methods for Monitoring and Managing Computer Networks QoS eng 2012
19  R.H.Shikhaliev S.S.Seung-Woo About one monitoring algorithm of permutation worms eng 2012
20  R.H.Shikhaliev On methods and means of computer network monitoring eng 2010
21  R.H.Shikhaliev About one dimension reduction method of analyzing features of network traffics used for computer networks monitoring eng 2010
22  R.H.Shikhaliev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of the biometric systems security Evaluation methodologies  eng 2008
23  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к структуризации информационной безопасности информационных пространств вузов rus 2007
24  Р.Г.Шыхалиев Проблемы обеспечения безопасности национальной информационной инфраструктуры rus 2007
25  Р.Г.Шыхалиев Проблемы экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2006
26  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Основные способы экранирования корпоративных сетей rus 2004
27  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели управления информационными потоками во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2004
28  Р.Г.Шыхалиев Об упорядочении информационных потоков во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2004
29  Р.Г.Шыхалиев О концепции взаимоувязонности структуры корпоративных информационных пространтсв rus 2004
30  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели размещения межсетевых экранов во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах  rus 2004
31  Р.Г.Шыхалиев Автоматная модель межсетевого экранирования корпоративных сетей rus 2003
32  Р.Г.Шыхалиев О моделях контроля доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2003
33  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе распределенного и многоступенчатого экранирования корпоративных сетей rus 2003
34  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к виртуальному экранированию корпоративных сетей rus 2003
35  R.M.Alguliyev R.H.Shikhaliev Methods of struggle with viruses in corporative networks eng 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 31
 Dili  Ili
1  Р.Г.Шыхалиев О перспективах интеллектуальных нефтегазовых месторождений rus 2018
2  Р.Г.Шыхалиев Об одной концептуальной модели системы интеллектуального мониторинга компьютерных сетей rus 2017
3  R.H.Şıxəliyev Şəbəkə trafikinin modelləri haqqinda aze 2017
4  Р.Г.Шыхалиев О методах сбора, хранения и анализа большого сетевого трафика rus 2016
5  Р.Г.Шыхалиев Анализ тенденций развития методов мониторинга компьютерных сетей rus 2016
6  R.H.Şıxəliyev Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri aze 2016
7  Р.Г.Шыхалиев Концептуальная архитектура интеллектуального мониторинга компьютерных сетей на основе мобильных мультиагентов rus 2015
8  R.H.Şıxəliyev Müasir kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizlik trendləri haqqında  aze 2015
9  Р.Г.Шыхалиев Повышение эффективности мониторинга компьютерных сетей на основе оптимизации системы поллинга rus 2015
10  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели оптимизация мониторинга компьютерных сетей  rus 2014
11  Р.Г.Шыхалиев Об одном метод классификации трафика компьютерных сети rus 2014
12  R.H.Şıxəliyev İnternet trafikində trendlərin aşkarlanmasının bir üsulu haqqında aze 2014
13  R.H.Şıxəliyev T.E.Yunusov Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodları aze 2013
14  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к моделированию мониторинга компьютерных сетей  rus 2013
15  Р.Г.Шыхалиев О методах мониторинга и управления QoS компьютерных сетей rus 2013
16  Р.Г.Шыхалиев О методах управления пропуской способностью в компьютерных сетях.  rus 2012
17  Р.Г.Шыхалиев Об одном алгоритме мониторинга сетевых червей с пермутационным сканированием.  rus 2012
18  Р.Г.Шыхалиев Об одном методе сокращения размерности анализируемых признаков сетевых трафиков, используемых для мониторинга компьютерных сетей  rus 2011
19  Р.Г.Шыхалиев Об использовании систем управления потоками данных для мониторинга компьютерных сетей rus 2011
20  Р.Г.Шыхалиев О применении интеллектуальных технологий в мониторинге компьютерных сетей rus 2011
21  R.H.Şıxəliyev Kompüter şəbəkələrinin monitorinqi üsulları və vasitələri haqqında. aze 2011
22  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств с использованием сетей петри rus 2010
23  Р.Г.Шыхалиев Анализ и классификация сетевого трафика компьютерных сетей rus 2010
24  R.H.Shikhaliev On a model of Shielding of mutually correlated corporate information spaces using petri nets eng 2009
25  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств с использованием сетей Петри rus 2007
26  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к экранированию взаимоувязанного корпоративного информационного пространства Национальной Академии Наук Азербайджана rus 2007
27  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Об одном методе оценки эффективности экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2006
28  Р.Г.Шыхалиев Об одном экранирования мультикаст-трафика во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствам rus 2006
29  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Об одном методе определения отношения доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2005
30  Р.Г.Шыхалиев Моделирование межсетевых экранов фильтрацией пакетов на основе сетей Петри rus 2005
31  R.M.Alguliyev R.H.Shikhaliev Neural-network modeling of firewall functioning process for detection of threats eng 2001
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu