Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  R.H.Şıxəliyev Şəbəkə texnologiyaları aze 2017
2  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2003
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 39
 Dili  Ili
1  Р.Г.Шыхалиев Об одном методе обнаружения аномалий в компьютерных сетях на основе анализа лог-файлов rus 2019
2  R.H.Shikhaliev One Model of Visualization Monitoring of Computer Networks  eng 2019
3  R.H.Şıxəliyev İnternet mühitində fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin monitorinqi problemləri aze 2019
4  R.H.Şıxəliyev Müasir şəbəkə təhlükəsizliyi və inam problemlər aze 2018
5  Р.Г.Шыхалиев О методах верификации и мониторинга программных продуктов rus 2017
6  Р.Г.Шыхалиев О методах мониторинга компьютерных сетей rus 2017
7  Р.Г.Шыхалиев О методах идентификации сетевых трафиков rus 2017
8  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели анализа данных большого сетевого трафика  rus 2016
9  Р.Г.Шыхалиев О методах сбора и хранения сетевого трафика компьютерных сетей rus 2016
10  Р.Г.Шыхалиев Об Одном Подходе к Мониторингу Электронных Библиотек  rus 2016
11  Р.Г.Шыхалиев Проблемы Информационной Безопасности Беспроводных Систем Мониторинга Здоровья Пациентов rus 2016
12  Р.Г.Шыхалиев О сетях мобильного мониторинга здоровья пациентов rus 2016
13  R.H.Shikhaliev On the Methods of Collecting and Storing Big Network Traffic  eng 2016
14  R.H.Şıxəliyev Müasir kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizlik trendləri haqqında aze 2015
15  Р.Г.Шыхалиев Концептуальная архитектура интеллектуального мониторинга компьютерных сетей на основе мобильных мульти-агентов rus 2015
16  Р.Г.Шыхалиев QoS мониторинг веб-сервисов электронного правителства rus 2014
17  Y.N.Imamverdiyev R.H.Shikhaliev Mobile security threats on smart phone eng 2013
18  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к интеллектуальному активному мониторингу компьютерных сетей rus 2013
19  R.H.Şıxəliyev T.E.Yunusov Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodları aze 2013
20  R.H.Shikhaliev S.S.Seung-Woo Using Data Stream Management Systems for Computer Worms Monitoring eng 2012
21  R.H.Shikhaliev About Methods for Visualizing Network Monitoring eng 2012
22  R.H.Shikhaliev Methods for Monitoring and Managing Computer Networks QoS eng 2012
23  R.H.Shikhaliev S.S.Seung-Woo About one monitoring algorithm of permutation worms eng 2012
24  R.H.Shikhaliev On methods and means of computer network monitoring eng 2010
25  R.H.Shikhaliev About one dimension reduction method of analyzing features of network traffics used for computer networks monitoring eng 2010
26  R.H.Shikhaliev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of the biometric systems security Evaluation methodologies  eng 2008
27  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к структуризации информационной безопасности информационных пространств вузов rus 2007
28  Р.Г.Шыхалиев Проблемы обеспечения безопасности национальной информационной инфраструктуры rus 2007
29  Р.Г.Шыхалиев Проблемы экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2006
30  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Основные способы экранирования корпоративных сетей rus 2004
31  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели управления информационными потоками во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2004
32  Р.Г.Шыхалиев Об упорядочении информационных потоков во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2004
33  Р.Г.Шыхалиев О концепции взаимоувязонности структуры корпоративных информационных пространтсв rus 2004
34  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели размещения межсетевых экранов во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах  rus 2004
35  Р.Г.Шыхалиев Автоматная модель межсетевого экранирования корпоративных сетей rus 2003
36  Р.Г.Шыхалиев О моделях контроля доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2003
37  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе распределенного и многоступенчатого экранирования корпоративных сетей rus 2003
38  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к виртуальному экранированию корпоративных сетей rus 2003
39  R.M.Alguliyev R.H.Shikhaliev Methods of struggle with viruses in corporative networks eng 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 36
 Dili  Ili
1  Р.Г.Шыхалиев Об одной модель мониторинга компьютерных сетей в реальном времени rus 2020
2  Р.Г.Шыхалиев Исследование современного состояния применения методов машинного обучения в нефтегазовой отрасли rus 2020
3  Р.Г.Шыхалиев Об одном методе прогнозирования трафика компьютерных сетей rus 2020
4  Р.Г.Шыхалиев О методе извлечения классификационных признаков сетевых трафиков на основе анализа сигналов  rus 2019
5  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели визуализации мониторинга компьютерных сетей rus 2019
6  Р.Г.Шыхалиев О перспективах интеллектуальных нефтегазовых месторождений rus 2018
7  Р.Г.Шыхалиев Об одной концептуальной модели системы интеллектуального мониторинга компьютерных сетей rus 2017
8  R.H.Şıxəliyev Şəbəkə trafikinin modelləri haqqinda aze 2017
9  Р.Г.Шыхалиев О методах сбора, хранения и анализа большого сетевого трафика rus 2016
10  Р.Г.Шыхалиев Анализ тенденций развития методов мониторинга компьютерных сетей rus 2016
11  R.H.Şıxəliyev Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri aze 2016
12  Р.Г.Шыхалиев Концептуальная архитектура интеллектуального мониторинга компьютерных сетей на основе мобильных мультиагентов rus 2015
13  R.H.Şıxəliyev Müasir kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizlik trendləri haqqında  aze 2015
14  Р.Г.Шыхалиев Повышение эффективности мониторинга компьютерных сетей на основе оптимизации системы поллинга rus 2015
15  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели оптимизация мониторинга компьютерных сетей  rus 2014
16  Р.Г.Шыхалиев Об одном метод классификации трафика компьютерных сети rus 2014
17  R.H.Şıxəliyev İnternet trafikində trendlərin aşkarlanmasının bir üsulu haqqında aze 2014
18  R.H.Şıxəliyev T.E.Yunusov Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodları aze 2013
19  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к моделированию мониторинга компьютерных сетей  rus 2013
20  Р.Г.Шыхалиев О методах мониторинга и управления QoS компьютерных сетей rus 2013
21  Р.Г.Шыхалиев О методах управления пропуской способностью в компьютерных сетях.  rus 2012
22  Р.Г.Шыхалиев Об одном алгоритме мониторинга сетевых червей с пермутационным сканированием.  rus 2012
23  Р.Г.Шыхалиев Об одном методе сокращения размерности анализируемых признаков сетевых трафиков, используемых для мониторинга компьютерных сетей  rus 2011
24  Р.Г.Шыхалиев Об использовании систем управления потоками данных для мониторинга компьютерных сетей rus 2011
25  Р.Г.Шыхалиев О применении интеллектуальных технологий в мониторинге компьютерных сетей rus 2011
26  R.H.Şıxəliyev Kompüter şəbəkələrinin monitorinqi üsulları və vasitələri haqqında. aze 2011
27  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств с использованием сетей петри rus 2010
28  Р.Г.Шыхалиев Анализ и классификация сетевого трафика компьютерных сетей rus 2010
29  R.H.Shikhaliev On a model of Shielding of mutually correlated corporate information spaces using petri nets eng 2009
30  Р.Г.Шыхалиев Об одной модели экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств с использованием сетей Петри rus 2007
31  Р.Г.Шыхалиев Об одном подходе к экранированию взаимоувязанного корпоративного информационного пространства Национальной Академии Наук Азербайджана rus 2007
32  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Об одном методе оценки эффективности экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств rus 2006
33  Р.Г.Шыхалиев Об одном экранирования мультикаст-трафика во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствам rus 2006
34  Р.М.Алгулиев Р.Г.Шыхалиев Об одном методе определения отношения доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах rus 2005
35  Р.Г.Шыхалиев Моделирование межсетевых экранов фильтрацией пакетов на основе сетей Петри rus 2005
36  R.M.Alguliyev R.H.Shikhaliev Neural-network modeling of firewall functioning process for detection of threats eng 2001
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu