Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova G.Ç.Nəbibəyova Elmi kadr hazırlığı aze 2009
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 16
 Dili  Ili
1  Г.Ч.Набибекова Применение технологии блокчейн в Olap-системах rus 2022
2  G.C.Nabibeyova Analysis and Research of the Impact of Industry 4.0: Challenges on Demographic Processes eng 2022
3  Г.Ч.Набибекова Об одном аспекте разработки электронной демографической системы поддержки принятия решений rus 2021
4  G.C.Nabibeyova Analysis and Research of the Impact of Industry 4.0: Challenges on Demographic Processes eng 2021
5  Г.Ч.Набибекова А.М.Курбанова Система поддержки приеятия решений в среде национальной терминологической информации rus 2019
6  Г.Ч.Набибекова С.Р.Абдуллаева Мультикритериальная оценка веб-сайтов rus 2019
7  G.Ç.Nəbibəyova Медицинские веб-сайты: проблемы и пути их решения  aze 2016
8  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Об измерении интеграционных процессов между странами rus 2014
9  Г.Ч.Набибекова Применение систем поддержки принятия решений в э-государстве rus 2014
10  Г.Ч.Набибекова Влияние эволюции веб-технологий на процесс развития э-государства rus 2014
11  G.C.Nabibeyova About one Approach to the Development of Fuzzy OLAP Cube in Decision Making Support System in the Sphere of Foreign Policy eng 2012
12  G.C.Nabibeyova One approach to building Architecture of a Data Warehouse eng 2011
13  Г.Ч.Набибекова Об одном применении ОЛАР-технологий в системах поддержки принятия решений rus 2011
14  G.C.Nabibeyova Development of information model of informational-analytical decision making support system eng 2010
15  Г.Ч.Набибекова Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
16  Г.Ч.Набибекова Портал НАНА www.science.az, перспективы его развития и современные портальные технологии rus 2004
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 16
 Dili  Ili
1  Г.Ч.Набибекова К.Г.Дашдамирова Формирование информационного общества в азербайджане: современное состояние и проблемы rus 2022
2  Г.Ч.Набибекова Применение технологии olap в среде электронной демографии rus 2021
3  R.M.Alguliyev G.C.Nabibeyova S..Abdullayeva Evaluation of Websites by Many Criteria Using the Algorithm for Pairwise Comparison of Alternatives eng 2020
4  Г.Ч.Набибекова Система поддержки принятия решений в среде электронной демографии. rus 2020
5  R.M.Alguliyev G.C.Nabibeyova A.M.Qurbanova Development of a decision support system with the use of OLAP-technologies in the National Terminological Information environment eng 2019
6  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Научно-теоретические проблемы оценки интеграционных процессов между странами в среде электронного государства rus 2017
7  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Методы определения степени интеграции стран в среде электронного государства rus 2017
8  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Об одном подходе к измерению интеграционных процессов между странами rus 2015
9  G.Ç.Nəbibəyova Исследование возможности применения систем поддержки принятия решений в среде э-государства aze 2015
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.C.Nabibeyova The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations eng 2015
11  Г.Ч.Набибекова Об одном методе фаззификации атрибутов хранилища данных в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики. rus 2014
12  Г.Ч.Набибекова Применение OLAP-технологий в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики rus 2012
13  G.C.Nabibeyova Development of Data Warehouse Architecture in the Informational Analytical Systems of Decision-Making Support in the Field of Foreign Policy eng 2011
14  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
15  Г.Ч.Набибекова Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
16  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы принятия решений в области внешней политики rus 2009
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu