Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova G.Ç.Nəbibəyova Elmi kadr hazırlığı aze 2009
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 10
 Dili  Ili
1  G.Ç.Nəbibəyova Медицинские веб-сайты: проблемы и пути их решения  aze 2016
2  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Об измерении интеграционных процессов между странами rus 2014
3  Г.Ч.Набибекова Применение систем поддержки принятия решений в э-государстве rus 2014
4  Г.Ч.Набибекова Влияние эволюции веб-технологий на процесс развития э-государства rus 2014
5  G.C.Nabibeyova About one Approach to the Development of Fuzzy OLAP Cube in Decision Making Support System in the Sphere of Foreign Policy eng 2012
6  G.C.Nabibeyova One approach to building Architecture of a Data Warehouse eng 2011
7  Г.Ч.Набибекова Об одном применении ОЛАР-технологий в системах поддержки принятия решений rus 2011
8  G.C.Nabibeyova Development of information model of informational-analytical decision making support system eng 2010
9  Г.Ч.Набибекова Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
10  Г.Ч.Набибекова Портал НАНА www.science.az, перспективы его развития и современные портальные технологии rus 2004
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 12
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev G.C.Nabibeyova A.M.Qurbanova Development of a decision support system with the use of OLAP-technologies in the National Terminological Information environment eng 2019
2  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Научно-теоретические проблемы оценки интеграционных процессов между странами в среде электронного государства rus 2017
3  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Методы определения степени интеграции стран в среде электронного государства rus 2017
4  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Об одном подходе к измерению интеграционных процессов между странами rus 2015
5  G.Ç.Nəbibəyova Исследование возможности применения систем поддержки принятия решений в среде э-государства aze 2015
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.C.Nabibeyova The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations eng 2015
7  Г.Ч.Набибекова Об одном методе фаззификации атрибутов хранилища данных в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики. rus 2014
8  Г.Ч.Набибекова Применение OLAP-технологий в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики rus 2012
9  G.C.Nabibeyova Development of Data Warehouse Architecture in the Informational Analytical Systems of Decision-Making Support in the Field of Foreign Policy eng 2011
10  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
11  Г.Ч.Набибекова Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики rus 2010
12  Р.М.Алгулиев Г.Ч.Набибекова О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы принятия решений в области внешней политики rus 2009
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu