Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 19
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova Chapter4 Methodological approaches to the intelligent human factor management on an offshore oil and gas platforms eng 2023
2  M.H.Mamedova Chapter2 Recognition of images of blood cells using texture and neural networks to diagnose leukemia eng 2023
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Chapter 5 Decision support in a remote health monitoring system for shift workers on an offshore oil platform eng 2023
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova Collective monograph. Expert assessments in decision making: risks and safety eng 2023
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Chapter3 Analysis of the Internet of Things capabilities inmonitoring the physiological state and location of personnel on an offshore oil platform eng 2023
6  M.H.Mamedova Chapter 5 Solar Concentrator Applications in Agriculture eng 2022
7  M.H.Məmmədova Elektron tibb problemləri. Məqalələrin xülasələri aze 2021
8  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri aze 2019
9  М.Г.Мамедова Интеллектуальное управление рынком труда ИТ-специалистов rus 2019
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Electronic Medicine: Formation and Scientific-Theoretical Problems eng 2019
11  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2009
12  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi aze 2009
13  M.H.Məmmədova Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri aze 2007
14  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Машинный перевод: эволюция и основные аспекты моделирования rus 2006
15  M.H.Məmmədova K.A.Vəliyeva Azərbaycan mətnlərinin avtomatik təhlili aze 2003
16  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации Обзорная информация rus 1998
17  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова Методы организации баз знаний с нечеткой реляционной структурой rus 1997
18  М.Г.Мамедова Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой rus 1997
19  М.Г.Мамедова В.Я.Пинес Тезаурус информационно-поисковый по строительству rus 1989
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 180
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova A.A.Ahmadova Development of digital twin ecosystem and ontology in medicine  eng 2023
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Algorithm for early diagnosis of hepatocellular carcinoma based on gene pair similarity eng 2023
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Classification of patient reviews based on information in medical media resources eng 2023
4  M.H.Mamedova A.A.Ahmadova General architecture of digital twins in medical field eng 2023
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Selecting a machine learning algorithm for the prediction of hepatocellular carcinoma with the determination of key indicators  eng 2023
6  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Decision-making based on information in medical media resources  eng 2023
7  M.H.Mamedova S..Mammadzadeh Principles of Formation of Transliteration Rules for the Azerbaijani Language using Expert Systems  eng 2023
8  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Making in an Intelligent Health Management System of the Ship Crew in Maritime Transport eng 2023
9  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Lexicon-based sentiment analysis of medical data eng 2022
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova An Algorithm For The Decision Synthesis In The Remote Monitoring System Of Physiological State Of Workers Employed At High-Risk Facilities eng 2022
11  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Knowledge transformation in the intelligent system for hepatocellular carcinoma staging eng 2022
12  M.H.Mamedova Solar Concentrators in Combination with Agricultural Fields: Azerbaijan and Mexico  eng 2022
13  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova L..Garayeva Prediction of hepatocellular carcinoma using a machine learning algorithm eng 2022
14  M.H.Mamedova A.A.Ahmadova Formation of Unified Digital Health Information Space in Healthcare 4.0 Environment and interoperability issues eng 2022
15  M.H.Mamedova A.A.Ahmadova A conceptual model of the data ecosystem formation in the health 4.0 eng 2022
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of Architecture of Health Management System for Workers Employed on Offshore Oil Platforms eng 2022
17  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova The intelligent monitoring and evaluation of the psychophysiological state of the ship crew in maritime transport eng 2021
18  M.H.Mamedova Individual Educational Trajectory Ensuring Professionogram- Careerogram Compatibility in the Sphere of Logistics eng 2021
19  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova The intelligent monitoring and evaluation of the psychophysiological state of the workers employed on offshore oil and gas platforms eng 2021
20  M.H.Məmmədova Qlobal təhsil resurslardan öyrənənin tələbatına uyğun kontent seçiminin dəstəklənməsi metodu aze 2021
21  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya cəmiyyəti şəraitində əmək bazarının transformasiyası  aze 2021
22  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of Architecture of Health Management System for Workers Employed on Offshore Oil Platforms eng 2021
23  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual approaches to IoT-based personnel health management in offshore oil and gas industry eng 2020
24  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений для найма медицинских специалистов на основе нечеткого распознавания образов rus 2019
25  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Intelligent Demographic Forecasting System eng 2019
26  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi sosial media istifadəçilərinin fərdi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri aze 2019
27  M.H.Mamedova Compliance of supply and demand on specialty in the context of the personalization of education eng 2019
28  M.H.Mamedova Methods For managing supply and demand reguirements for applicants within the scope of individual education trajectory eng 2019
29  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
30  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Согласование спроса и предложения на ИТ- специалистов на основе многосценарного распознавания образов rus 2018
31  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunun intellektual dəstəklənməsinin metodoloji prinsipləri aze 2018
32  M.H.Məmmədova Azərbaycanın əmək bazarında mütəmadi monitorinqin aparılmasını şərtləndirən amillər aze 2018
33  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Makrosəviyyədə insan resurslarının idarə olunması qərarlarının qəbulunu dəstəkləyən intellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2018
34  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Proqram Mühəndisliyində Süni intellekt Problemləri aze 2017
35  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов rus 2017
36  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization eng 2017
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support for the Recruitment of Medical Specialists eng 2017
38  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Pattern recognition in supply and demand management for medical professionals eng 2017
39  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Böyük Verilənlərin İnsan Resurslarının İdarə Olunması Məsələlərinin Həllində Tətbiqi, İmkanları, Problemləri aze 2016
40  R.M.Əliquliyev M.H.Məmmədova Elektron tibb: mahiyyəti, imkanları, problemləri  aze 2016
41  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Ekspert Sistemləri: İmkanları, Tətbiq İstiqamətləri, Azərbaycanda Mövcud Vəziyyət aze 2016
42  M.H.Məmmədova Elektron Fərdi Tibbi Məlumatların İnformasiya Təhlükəsizliyi Problemləri  aze 2016
43  M.H.Məmmədova Teletibb aze 2016
44  M.H.Məmmədova Epilepsiya Xəstəliyinin Diaqnostikası üzrə Ekspert Sistemi aze 2016
45  М.Г.Мамедова Потенциал Big Data в Электронной Медицине rus 2016
46  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi Problemləri aze 2016
47  M.H.Məmmədova Sağlamlıq İmkanları Məhdud İnsanların Cəmiyyətə İnteqrasiyası Prosesində İKT-nin Rolu aze 2016
48  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi aze 2016
49  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri aze 2016
50  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy management of imbalance between supply and demand for İT specialists eng 2016
51  М.Г.Мамедова З.Ю.Кулиева Интеллектуализация процессов тестирования в экспертной системе обучения иностранному языку rus 2016
52  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova About One Approach to Intelligent Managing of Health Specialists Labor Market eng 2016
53  М.Г.Мамедова Проблемы информационной безопасности персональных данных в условиях электронной медицины rus 2015
54  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Application of Fuzzy Situational Analysis for IT-Professionals Labor Market Management eng 2015
55  M.H.Məmmədova İnformasiya cəmiyyətində e-universitetin informasiya təhlükəsizliyi aze 2015
56  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making support for human resources management on the basis of multi-criteria optimization method eng 2015
57  M.H.Mamedova The Problems of Information Security of Electronic Personal Health Data eng 2015
58  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
59  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to human resource management eng 2014
60  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritical methods for the selection of IT-professionals eng 2014
61  M.H.Məmmədova Elektron universitet elektron dövlətin strateji sahəsi kimi  aze 2014
62  M.H.Məmmədova Elektron dövlətdə kadr hazırlığı problemləri  aze 2014
63  M.H.Məmmədova Ə.Q.Əliyev Elektron səhiyyə sisteminin formalaşması və inkişaf etdirilməsi problemləri aze 2014
64  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод ситуационного управления спросом и предложением на ИТ-специалистов в условиях нечеткой исходной информации. rus 2014
66  М.Г.Мамедова З.Ю.Кулиева Интеллектуализация процессов тестирования в экспертной системе обучения иностранному языку. rus 2014
67  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues  eng 2013
68  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personnel Management Problems eng 2012
69  M.H.Mamedova Z.Y.Kulieva M.I.Manafli Architecture and Functioning Principles of Diagnostic Test-Block of Expert Tutoring System  eng 2012
70  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy multi-criteria method in decision-making support of personnel management problems eng 2012
71  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий.  rus 2012
72  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Современные подходы к модернизации управления спросом и предложением на рынке ИТ-специалистов.  rus 2012
73  М.Г.Мамедова М.А.Махмудов Ф.Ra.Мамедзаде Азербайджан: современные проблемы и технологии согласования спроса и предложения на рынке труда.  rus 2012
74  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Formation of supply and demand for IT specialists on the base of competency model eng 2012
75  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova H.B.Aliev The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers eng 2011
76  M.H.Məmmədova Ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi aze 2011
77  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil Sistemində İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti aze 2010
78  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Use of information about the importance of the criteria in the solution of personnel management problems eng 2010
79  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterion estimation of demand for IT-specialities eng 2010
80  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə kadr hazırlığı aze 2010
81  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначи-мости критериев.  rus 2010
82  M.H.Mamedova Modern migraton tendencies and their economic influence in Azerbaijan eng 2010
83  М.Г.Мамедова Влияние демографических процессов на формирование рабочей силы в Азербайджане  rus 2010
84  M.H.Məmmədova S.Ə.Məhəmmədtaherhani Gizli şəkərli diabetin diaqnostikasına intellektual texnologiyaların tətbiqi aze 2009
85  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri.  aze 2009
86  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalari mutəxəssisləri sayının hesablanması metodikası.  aze 2009
87  М.Г.Мамедова Азербайджан: интегрирование политики в сферах образования и занятости - основа устойчивого развития rus 2009
88  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Investigation of supply of formal education system to labour market in the direction of preparing IT specialists in Azerbaijan eng 2008
89  М.Г.Мамедова Т.А.Агаев Современные проблемы национального рынка ИТ-специалистов в Азербайджане rus 2008
90  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий rus 2008
91  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aze 2007
92  M.H.Məmmədova Azərbaycanda İT mütəxəssislərinin əmək bazarı: cari vəziyyət, problemlər və inkişaf meylləri aze 2007
93  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods of the estimation of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
94  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması aze 2007
95  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
96  М.Г.Мамедова Современная миграционная ситуация в Азербайджане rus 2007
97  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
98  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение многовариантного сценарного анализа в прогнозировании рынка труда. rus 2006
99  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova E.I.Qənbərov İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması aze 2006
100  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала rus 2006
101  М.Г.Мамедова Гендерные отношения в Азербайджане в условиях формирования новых форм экономической деятельности rus 2006
102  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одной методике оценки семейных доходов rus 2005
103  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечёткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
104  М.Г.Мамедова Современные особенности брачно-семейного состояния населения Азербайджана rus 2005
105  М.Г.Мамедова Изменения в возрастной структуре населения Азербайджана и их некоторые социально-экономические последствия rus 2005
106  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала rus 2004
107  М.Г.Мамедова Г.Н.Гасымов Гендерная экспертиза законодательства, регулирующего трудовые отношения rus 2004
108  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятия решений вертикально-распределенных системах с учетом иерархической структурировании неравнозначных критериев rus 2004
109  Р.М.Алгулиев М.Г.Мамедова Г.Г.Оруджов Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений для повышения безопасности полетов rus 2004
110  M.T.Aslanov M.H.Mamedova Information technolgies social protection system of Azerbaijan eng 2004
111  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев rus 2004
112  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making in fragmentary-Distributed Systems eng 2004
113  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel eng 2004
114  M.H.Məmmədova Azərbaycan əhalisinin nigah-ailə vəziyyətinin müasir xüsusiyyətləri aze 2004
115  М.Г.Мамедова Коран и гендерный анализ законодательства, регулирующего семейные отношения rus 2004
116  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
117  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis relyasion model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası aze 2003
118  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев  rus 2003
119  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma aze 2003
120  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения rus 2003
121  М.Г.Мамедова База лингвистических знаний в системе англо-азербайджанского машинного перевода. rus 2003
122  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Görevlilerin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı tur 2003
123  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Bulanık mantığın nüfus toplamının tahmininde uygulanması tur 2003
124  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
125  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов. rus 2003
126  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном подходе к прогнозированию численности населения rus 2003
127  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Application of fuzzy time series to population forecasting eng 2003
128  М.Г.Мамедова Принципы построения базы морфологических знаний в системе моделирования азербайджанских текстов.  rus 2003
129  M.H.Məmmədova Q.N.Qasımov Əmək mühitində gender bərabərliyi aze 2003
130  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Некоторые аспекты моделирования машинного перевода rus 2003
131  М.Г.Мамедова Интеллектуальные обучающие системы в подготовке кадров rus 2002
132  М.Г.Мамедова Экспертные системы в проектном менеджменте rus 2002
133  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата  rus 2002
134  M.H.Məmmədova N.T.Rzayev Qocalma prosesinin bəzi mühüm qlobal iqtisadi nəticələri aze 2002
135  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova Uçuş yönetim tekniğinin benimsenmesi problemine bir yaklaşım  aze 2001
136  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova Uçuş yönetim tekniğinin nitel analizi ve değerlendirilmesi aze 2001
137  М.Г.Мамедова Информационная техносфера и углубление глобализации в условиях социально-экономических трансформаций rus 2001
138  Ə.Q.Əliyev M.H.Məmmədova Əmək bazarının formalaşmasında qlobal elektron mühitin təsiri aze 2001
139  M.H.Mamedova Decision support system for pilotage technique quality assessment. eng 2001
140  M.H.Mamedova Application of multicriteria decision making to the complex objectives. eng 2001
141  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova M.A.Salahlı Bulanık Simgelerin Tanınması Problemi ve Dinamik Bilgilerin İşlenmesi  tur 2000
142  M.H.Mamedova Qualitative simulation for expert system  eng 1999
143  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition eng 1999
144  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации rus 1998
145  M.H.Mamedova A.M.Abbasov A Fuzzy multiobjektive group decision making methods eng 1998
146  M.H.Mamedova To the question of synthesis of the expert system intended to training in pilotage technique eng 1997
147  M.H.Mamedova Knowledge based systems for pilotage technique quality assessment eng 1997
148  М.Г.Мамедова Архитектура и принципы реализации обучающей экспертной системы для профессиональной подготовки летно-технического состава rus 1997
149  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Organization of knowledge in systems of Control Over Complex Objects of distributed Structure eng 1996
150  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Knowledge Organization methods in Complex distributed control systems eng 1996
151  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Adaptiv system of automatic control over qualitatively described objects eng 1995
152  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Two layer fuzzy system of control over complex technological processes eng 1995
153  A.M.Abbasov M.H.Mamedova M.E.Eminov An adaptation of knowledge base in fuzzy control systems eng 1995
154  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Synthesis of fuzzy system for automatic control over compex objects eng 1994
155  М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Нечеткая система автоматического управления качественно описанными объектами rus 1994
156  M.H.Mamedova A.M.Abbasov Ah intelligent and distributed decision support systems for management of complex objects eng 1994
157  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Application of knowledge base technology to the problem of control over external objects eng 1993
158  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Decision-Making Based on Distributed Knowlege Base Relational Structure.-Support systems for decision and negotiation processes eng 1992
159  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
160  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова К определению концетуальной модели системы организационного управления rus 1991
161  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Б.А.Кадыров Модель организационного управления научной деятельностью rus 1991
162  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
163  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
164  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Тезаурусно-фреймовый подход к созданию интеллектуального интерфейса rus 1990
165  M.H.Mamedova The present state of Machine Translation prosess in Azerbaijan eng 1990
166  М.Г.Мамедова Подготовка и ведение информационно-поисковых тезаурусов на основе сетевого моделирования лексико-семантических систем rus 1989
167  M.H.Mamedova Some problems of the automatic morphological analysis of word forms of Azerbaijanian text eng 1989
168  М.Г.Мамедова Моделирование терминологических лексико-семантических систем с целью их анализа и коррекции rus 1988
169  М.Г.Мамедова Научно-технический прогресс и терминологические словари rus 1986
170  М.Г.Мамедова К.А.Велиева М.А.Махмудов В.Я.Пинес Проблема автоматической переработки текстов на азербайджанском языке rus 1985
171  М.Г.Мамедова В.Я.Пинес Принципы построения информационно-поискового тезауруса по строительству  rus 1985
172  M.H.Mamedova Application of a computer for the analysis and correction of terminological dictionaries eng 1985
173  М.Г.Мамедова К.А.Велиева М.А.Махмудов В.Я.Пинес Д.А.Рахманов Принципы построения систем лексико-грамматического машинного перевода тюркских языков rus 1985
174  M.H.Mamedova Application of a computer for the analysis and correction of terminological dictionaries eng 1985
175  М.Г.Мамедова Тезаурус как средство общения пользователя и ИПС rus 1984
176  М.Г.Мамедова Проблемы развития и совершенствования республиканской системы научно-технической информации rus 1983
177  М.Г.Мамедова Автоматизированное построение ИПТ: некоторые аспекты терминологической работы rus 1980
178  М.Г.Мамедова Автоматизированная система оценки и коррекции терминологического словаря rus 1980
179  M.H.Mamedova Computerized network analysis of lexical systems eng 1980
180  M.H.Mamedova Identifying Demand-Supply Ratio in the Labour Market of Azerbaijan: Informational Aspects// Abstracts of the International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-Economic Development/ eng 1979
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 183
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Improvement of solar concentrator sgtructure eng 2024
2  M.H.Mamedova Analysis automated classification of images of blood cells to diagnose acute lymphoblastic leukemia eng 2023
3  M.H.Mamedova The role of artifical intelligence algorithms in the diagnosis of hepatocellular cancer  eng 2023
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Development of decision-making technique based on sentiment analysis of crowdsourcing data in medical social media resources eng 2023
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Making in a Distributed Intelligent Personnel Health Management System on Offshore Oil Platform eng 2023
6  M.H.Mamedova Recognition of images of blood cells using texture and neural networks to diagnose leukemia eng 2023
7  М.Г.Мамедова Оценка влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур их сочетания с солнечными концентраторами  rus 2022
8  M.H.Mamedova Assessment of the impact of the combination of crops with solar concentrators on their productivity  eng 2022
9  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Selecting a machine learning algorithm for creating a hepatocellular carcinoma prediction system eng 2022
10  M.H.Mamedova Development of a model of combination of solar concentrators and agricultural fields eng 2022
11  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of decision making in a distributed intelligent personnel health management system on offshore oil platform eng 2022
12  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı Hepatosellular Karsinomanın Mərhələlərinin Təyini üçün İntellektual Sistemin İşlənilməsi Prinsipləri aze 2021
13  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Industry 4.0 şəraitində əmək bazarının intellektual idarə olunmasına metodoloji yanaşma aze 2021
14  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual approaches to intelligent human factor management on offshore oil and gas platforms eng 2021
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of Methodological and Functional Principles of the Intelligent Demographic Forecasting System eng 2021
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of Fuzzy Pattern Recognition in the Recruitment of IT Specialists  eng 2021
17  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of the Principles of Fuzzy Rule-Based System for Hepatocelular Carcinoma Staging eng 2021
18  M.H.Məmmədova Azərbaycan dili qrafikasının digər dillərin qrafikaları ilə qarşılıqlı transliterasiyası üçün müxtəlif metodların tətbiqi  aze 2021
19  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial media resurslarında həkim pasiyent münasibətləri əsasında qərarların qəbulu üçün informativ parametrlərin işlənməsi aze 2020
20  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual Approach to the Use of Information Acquired in Social Media for Medial Decisions eng 2020
21  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Человеческий фактор в системе управления здоровьем сменных работников в оффшорной нефтегазовой индустрии rus 2020
22  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Designing the Researchers’ Management Decision Support System Based on Fuzzy Logic eng 2020
23  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Teletibb: İmkanları və COVİD-19 pandemiyası şəraitində yeni tətbiqləri aze 2020
24  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elmi işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin metodoloji əsasları aze 2019
25  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi əşyaların interneti və onun dəniz neft platformasında işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanları aze 2019
26  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial Media Mühitinin Həkim-Pasiyent Münasibətləri Seqmentinin Analizi: İmkanlar və Problemlər aze 2019
27  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods Managing for Matching of Supply and Demand on the IT Specialists eng 2019
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for fuzzy demand assessment for IT specialties eng 2019
29  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Virtual Təşkilatlarda Personalın Seçilməsi Metodikası aze 2018
30  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Разработка методики оценки общей численности ИТ-специалистов в Азербайджане rus 2018
31  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Методика анализа ИТ-профильного образования и согласовании спроса и предложения на ИТ-специалистов rus 2018
32  M.H.Məmmədova Sosial Media Mühitində E-Tibb Fəaliyyəti aze 2018
33  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Opportunities of the Internet of Things in the Monitoring of the Physiological State and Location of Personnel on Offshore Oil Platform  eng 2018
34  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Techniques for personnel selection in virtual organization  eng 2018
35  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management eng 2018
36  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methodological approach to the human resource management in virtual organizations eng 2018
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists eng 2018
38  M.H.Məmmədova Sosial medianin sağlamlıq imkanları məhdud insanların cəmiyyətə inteqrasiyasında rolu aze 2018
39  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent Management of the Unbalance Supply Chain and Demand in the Labor Market for IT specialists eng 2018
40  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective eng 2018
41  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Analysis technique of it-profile education and matching of supply and demand for IT specialists eng 2018
42  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Development of the technique of assessing the total number of IT professionals in Azerbaijan eng 2018
43  M.H.Mamedova E-health activity in social media environment eng 2018
44  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Opportunities of the Internet of thongs in the monitoring of the physiological state and location of personnel on offshore oil platform eng 2018
45  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının qeyri-səlis situasiyaların analizi əsasında modelləşdirilməsi aze 2017
46  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi ekspert sistemlərin yaradılması problemləri və inkişaf istiqamətləri aze 2017
47  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunması metodları aze 2017
48  R.M.Əliquliyev M.H.Məmmədova Elektron Tibbin mahiyyəti, İmkanları və elmi problemləri  aze 2017
49  M.H.Məmmədova Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında sosial medianın rolu aze 2017
50  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов rus 2017
51  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine eng 2017
52  M.H.Məmmədova E-UNİVERSİTET: konseptual, texnoloji və arxitektur yanaşmalar aze 2017
53  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent management of the unbalance supply chain and demand in the labor market for IT specialists eng 2017
54  R.M.Alguliyev M.H.Mamedova Essence, opportunities and scientific problems of e-medicine eng 2017
55  M.H.Mamedova E-university: conceptual, technological and architectural approaches eng 2017
56  M.H.Mamedova Methods managing for agreed supply and demand on the medical specialists  eng 2017
57  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Modelling of the interaction between supply and demand for medical staff on the basis of fuzzy situational analysis eng 2017
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами rus 2016
59  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri aze 2016
60  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Спрос и предложение в ИТ-Сегменте Рынка Труда Азербайджана rus 2016
61  М.Г.Мамедова Big Data в электронной медицине : возможности, вызовы и перспективы rus 2016
62  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management eng 2016
63  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to decision-making support in human resource management eng 2016
64  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Opportunities and challenges of the use of big utilization in the resolution of human resource management eng 2016
65  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Supply and demand in IT-segment of Azerbaijan labor market eng 2016
66  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
67  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям rus 2015
68  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
69  М.Г.Мамедова Информационная безопасность персональных медицинских данных в электронной среде rus 2015
70  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS rus 2015
71  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.T.Mamedov Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists. eng 2015
72  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Managing the IT labor market in conditions of fuzzy information eng 2015
73  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации. rus 2015
74  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
75  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals eng 2015
76  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists  eng 2015
77  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Management Methodology of Coordination of Demand and Supply at the Labor Market of Information Technologies Spesialists eng 2015
78  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Multi-criteria optimization of human resource management problems based on the modified topsis method eng 2015
79  M.H.Mamedova The information security of personal medical data in an electronic environment eng 2015
80  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
81  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təşkilatda insan resurslarının idarə olunması qərarlarının dəstəklənməsində çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodunun tətbıqı aze 2014
82  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Объектно-ориентированный подход к определению релевантности информационно-технологического образования спросу на рынке ИТ-специалистов rus 2014
83  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ситуационное Управление Рынком Труда Специалистов По Информационным Технологиям rus 2014
84  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами rus 2014
85  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy optimization method in decision-making for personnel selection eng 2014
86  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Интеллектуальное Управление Рынком Труда ИТ-Специалистов rus 2014
87  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues eng 2013
88  М.Г.Мамедова Отраслевые советы: Европейский опыт и ситуация а Азербайджане rus 2013
89  M.H.Məmmədova Heydər Əliyevin sosial müdafiə siyasəti və onun uğurlu nəticələri aze 2013
90  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Концептуальные подходы к интеллектуальному управлению рынком труда ИТ- специалистов rus 2013
91  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности rus 2013
92  M.H.Məmmədova Azərbaycanda sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı yolunda həyata keçirilən islahatlar və uğurlar.  aze 2012
93  М.Г.Мамедова Непрерывная профессиональная подготовка в Азербайджане rus 2012
94  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом rus 2012
95  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Качественный анализ ИТ-образования в Азербайджане с позиций спроса и предложения rus 2012
96  М.Г.Мамедова Современное состояние непрерывной профессиональной подготовки в Азербайджане. rus 2012
97  M.H.Məmmədova Şərqi Avropa və Azərbaycanda ömür boyu təhsil aze 2012
98  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов.  rus 2011
99  М.Г.Мамедова Современные тенденции в динамике безработицы в Азербайджане. rus 2011
100  M.H.Məmmədova Azərbaycanda miqrasıyanın müasir meylləri, səbəbləri və sosial-iqtisadi təsirləri. aze 2011
101  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritetial methods for support of decision making on IT-specialist selection eng 2011
102  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2010
103  M.H.Məmmədova M.T.Aslanov Sosial müdafiə sistemində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə aze 2010
104  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası aze 2010
105  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri aze 2010
106  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.А.Агаев Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий rus 2010
107  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı aze 2010
108  М.Г.Мамедова Современные представления о детском церебральном параличе rus 2010
109  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Оценка потребности в ИТ-специальностях при нечеткой исходной информации rus 2010
110  M.H.Məmmədova Azərbaycan əmək bazarının inkişafının müasir meylləri aze 2010
111  М.Г.Мамедова Т.А.Агаев Принятие решений по выбору наиболее востребованных на рынке труда профессиональных групп rus 2009
112  М.Г.Мамедова Социально-демографический профиль бедности в системе адресной социальной помощи Азербайджана rus 2009
113  M.H.Məmmədova Azərbaycan Respublikasında əlil insanlarin sosial müdafiə və məşğulluq problemləri aze 2009
114  M.H.Məmmədova Sosial müdafiə sistemində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi aze 2009
115  М.Г.Мамедова Интегрирование политики в сферах образования и занятости rus 2009
116  М.Г.Мамедова Азербайджан: рынок труда и профессиональное образование rus 2008
117  M.H.Məmmədova Azərbaycanda baş verən qocalma prosesinin xüsusiyyətləri aze 2008
118  M.H.Məmmədova Sosial müdafiə sistemində pul transfertlirinin ünvanlılığı məsələləri aze 2008
119  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала научно-исследовательского института rus 2007
120  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Methods of family income estimation in the targeting social assistance system eng 2007
121  M.H.Məmmədova Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin əmək bazarı aze 2007
122  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда rus 2006
123  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
124  M.H.Məmmədova İnformasiya cəmiyəti şəraitində Azərbaycan dilinin geniş tətbiq olunmasının problemləri və həll istiqamətləri aze 2006
125  M.H.Məmmədova Ünvanlı sosial yardım yoxsulluğun azaldılması strategiyalarından biri kimi aze 2006
126  М.Г.Мамедова М.А.Махмудов О некоторых проблемах влияния новых форм экономической деятельности на гендерные отношения в Азербайджане rus 2006
127  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə bir yanaşma aze 2005
128  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи rus 2005
129  M.H.Məmmədova Dünyanın ümumi mənzərəsini dəyişmiş azərbaycanlı aze 2005
130  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
131  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами rus 2005
132  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi aze 2005
133  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений rus 2004
134  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала rus 2004
135  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе rus 2004
136  M.H.Mamedova Population Ageing Trends in Azerbaijan Respublik eng 2004
137  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Машинный перевод: эволюция и некоторые аспекты моделирования rus 2003
138  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Возможности вычислительной техники в формировании типов технологий перевода rus 2003
139  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis zaman sırası əsasında əhali sayının proqnozlaşdırılması metodikası aze 2003
140  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi aze 2003
141  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aze 2003
142  M.H.Məmmədova N.T.Rzayev Azərbaycan Respublikasında əhalinin qocalma meylləri aze 2003
143  M.H.Məmmədova Q.N.Qasımov Əmək münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının gender təhlili aze 2003
144  М.Г.Мамедова М.А.Махмудов Гендерный анализ социально-экономического положения женщин в Азербайджанской Республике rus 2003
145  A.M.Abbasov V.A.Gasumov M.H.Mamedova Fuzzy Relation Model for Knowledge Processing and Decision Making eng 2002
146  M.H.Mamedova Application of Fuzzy Time Series to Population Forecasting eng 2002
147  M.H.Məmmədova Z.M.Əmirov M.Ə.Mahmudov Azərbaycanda maşın tərcüməsi aze 2002
148  M.H.Məmmədova Əhali sayının proqnozlaşdırılması probleminə bir yanaşma aze 2002
149  M.H.Məmmədova Z.M.Əmirov Maşın tərcüməsi və onun inkişaf perspektivləri aze 2002
150  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения rus 2002
151  A.M.Abbasov V.A.Gasumov M.H.Mamedova Fuzzy Relation Model for Knowledge Processing and Decision Making eng 2002
152  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition.  eng 2001
153  M.H.Mamedova G.H.Orujov Fuzzy multiobjective methods in decision support for fuzzy pattern recognition.  eng 2001
154  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов rus 1999
155  М.Г.Мамедова Задача оптимального распределения фрагментов знаний в распределенных базах знаний rus 1997
156  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Методы организации знаний в системах управления сложными объектами с распределенной структурой rus 1995
157  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Адаптируемая нечеткая система управления сложными объектами rus 1995
158  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.И.Ибрагимов М.Э.Эминов Задача управления внешним объектами на основе баз знаний rus 1994
159  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Задача синтеза нечеткой системы управления сложными объектами rus 1994
160  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
161  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
162  М.Г.Мамедова Выбор множества эффективных решений на основе сетевого моделирования rus 1991
163  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Построение концептуальной модели систем организационного управления rus 1991
164  М.Г.Мамедова О создании банка терминологических данных азербайджанского языка rus 1990
165  М.Г.Мамедова В.Я.Пинес Информационно-поисковый тезаурус по строитедьству: архитектура и принципы его построения rus 1990
166  М.Г.Мамедова К.А.Велиева Моделирование правил порождения азербайджанских словоформ rus 1990
167  М.Г.Мамедова Автоматизированный анализ и коррекция терминологических словарей (на материале словаря лингвистических терминов азербайджанского языка rus 1988
168  М.Г.Мамедова Автоматизированный отбор лексики в азербайджаноязычный информационно-поисковый тезаурус по строительству rus 1988
169  М.Г.Мамедова К.А.Велиева Проблемы морфологического анализа словоформ в тюркских языках rus 1987
170  М.Г.Мамедова Структура связного текста азербайджанского языка rus 1987
171  М.Г.Мамедова Е.Ф.Скорохотко Лингвистические проблемы обработки текстов в автоматизированных информационно-поисковых системах rus 1986
172  М.Г.Мамедова Метод оптимизации информационно-поисковых тезаурусов rus 1985
173  M.H.Mamedova Methods for Data-retrieval thesaurus optimization eng 1985
174  M.H.Mamedova A method for optimizing information retrieval thesauri eng 1985
175  М.Г.Мамедова Терминологический словарь как основа автоматизированного отбора лексики в инфомационно-поисковый тезаурус rus 1984
176  М.Г.Мамедова Автоматизированный отбор лексики в информационно-поисковый тезаурус на основе анализа терминологических словарей  rus 1983
177  М.Г.Мамедова Об одном подходе к оптимизации информационно-поискового тезауруса по объему rus 1981
178  М.Г.Мамедова Автоматизированная система анализа терминологии rus 1981
179  М.Г.Мамедова Автоматизированная система анализа терминологической лексики rus 1981
180  М.Г.Мамедова Модели и методы анализа терминологии rus 1981
181  M.H.Mamedova Automed-system of terminological dictionary analysis eng 1981
182  М.Г.Мамедова Один подход к автоматизации проектирования информационно-поискового тезаурса rus 1980
183  М.Г.Мамедова С.М.Алиев Р.С.Алимарданов Р.Б.Агабеков Исследование реакции парофазного дегидрирования биодиетилдифенилметана на окисных катализаторах rus 1975
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  М.Г.Мамедова Глобальный ресурс  rus 2010
2  M.H.Məmmədova Azərbaycanda İT mütəxəssislərinin əmək bazarı: cari vəziyyət, problemlər və inkişaf meylləri aze 2007     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu