Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 12
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri aze 2019
2  М.Г.Мамедова Интеллектуальное управление рынком труда ИТ-специалистов rus 2019
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Electronic Medicine: Formation and Scientific-Theoretical Problems eng 2019
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2009
5  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi aze 2009
6  M.H.Məmmədova Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri aze 2007
7  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Машинный перевод: эволюция и основные аспекты моделирования rus 2006
8  M.H.Məmmədova K.A.Vəliyeva Azərbaycan mətnlərinin avtomatik təhlili aze 2003
9  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации Обзорная информация rus 1998
10  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова Методы организации баз знаний с нечеткой реляционной структурой rus 1997
11  М.Г.Мамедова Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой rus 1997
12  М.Г.Мамедова В.Я.Пинес Тезаурус информационно-поисковый по строительству rus 1989
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 134
 Dili  Ili
1  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений для найма медицинских специалистов на основе нечеткого распознавания образов rus 2019
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Intelligent Demographic Forecasting System eng 2019
3  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi sosial media istifadəçilərinin fərdi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri aze 2019
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
5  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Согласование спроса и предложения на ИТ- специалистов на основе многосценарного распознавания образов rus 2018
6  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunun intellektual dəstəklənməsinin metodoloji prinsipləri aze 2018
7  M.H.Məmmədova Azərbaycanın əmək bazarında mütəmadi monitorinqin aparılmasını şərtləndirən amillər aze 2018
8  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Proqram Mühəndisliyində Süni intellekt Problemləri aze 2017
9  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов rus 2017
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization eng 2017
11  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support for the Recruitment of Medical Specialists eng 2017
12  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Böyük Verilənlərin İnsan Resurslarının İdarə Olunması Məsələlərinin Həllində Tətbiqi, İmkanları, Problemləri aze 2016
13  R.M.Əliquliyev M.H.Məmmədova Elektron tibb: mahiyyəti, imkanları, problemləri  aze 2016
14  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Ekspert Sistemləri: İmkanları, Tətbiq İstiqamətləri, Azərbaycanda Mövcud Vəziyyət aze 2016
15  M.H.Məmmədova Elektron Fərdi Tibbi Məlumatların İnformasiya Təhlükəsizliyi Problemləri  aze 2016
16  M.H.Məmmədova Teletibb aze 2016
17  M.H.Məmmədova Epilepsiya Xəstəliyinin Diaqnostikası üzrə Ekspert Sistemi aze 2016
18  М.Г.Мамедова Потенциал Big Data в Электронной Медицине rus 2016
19  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi Problemləri aze 2016
20  M.H.Məmmədova Sağlamlıq İmkanları Məhdud İnsanların Cəmiyyətə İnteqrasiyası Prosesində İKT-nin Rolu aze 2016
21  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi aze 2016
22  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri aze 2016
23  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy management of imbalance between supply and demand for İT specialists eng 2016
24  М.Г.Мамедова З.Ю.Кулиева Интеллектуализация процессов тестирования в экспертной системе обучения иностранному языку rus 2016
25  М.Г.Мамедова Проблемы информационной безопасности персональных данных в условиях электронной медицины rus 2015
26  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Application of Fuzzy Situational Analysis for IT-Professionals Labor Market Management eng 2015
27  M.H.Məmmədova İnformasiya cəmiyyətində e-universitetin informasiya təhlükəsizliyi aze 2015
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making support for human resources management on the basis of multi-criteria optimization method eng 2015
29  M.H.Mamedova The Problems of Information Security of Electronic Personal Health Data eng 2015
30  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
31  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to human resource management eng 2014
32  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritical methods for the selection of IT-professionals eng 2014
33  M.H.Məmmədova Elektron universitet elektron dövlətin strateji sahəsi kimi  aze 2014
34  M.H.Məmmədova Elektron dövlətdə kadr hazırlığı problemləri  aze 2014
35  M.H.Məmmədova Ə.Q.Əliyev Elektron səhiyyə sisteminin formalaşması və inkişaf etdirilməsi problemləri aze 2014
36  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
37  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод ситуационного управления спросом и предложением на ИТ-специалистов в условиях нечеткой исходной информации. rus 2014
38  М.Г.Мамедова З.Ю.Кулиева Интеллектуализация процессов тестирования в экспертной системе обучения иностранному языку. rus 2014
39  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues  eng 2013
40  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personnel Management Problems eng 2012
41  M.H.Mamedova Z.Y.Kulieva M.I.Manafli Architecture and Functioning Principles of Diagnostic Test-Block of Expert Tutoring System  eng 2012
42  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy multi-criteriamethod in decision-making support of personnel management problems eng 2012
43  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий.  rus 2012
44  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Современные подходы к модернизации управления спросом и предложением на рынке ИТ-специалистов.  rus 2012
45  М.Г.Мамедова М.А.Махмудов Ф.Ra.Мамедзаде Азербайджан: современные проблемы и технологии согласования спроса и предложения на рынке труда.  rus 2012
46  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Formation of supply and demand for IT specialists on the base of competency model eng 2012
47  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova H.B.Aliev The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers eng 2011
48  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil Sistemində İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti aze 2010
49  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Use of information about the importance of the criteria in the solution of personnel management problems eng 2010
50  M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterion estimation of demand for IT-specialities eng 2010
51  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə kadr hazırlığı aze 2010
52  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначи-мости критериев.  rus 2010
53  M.H.Məmmədova S.Ə.Məhəmmədtaherhani Gizli şəkərli diabetin diaqnostikasına intellektual texnologiyaların tətbiqi aze 2009
54  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri.  aze 2009
55  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalari mutəxəssisləri sayının hesablanması metodikası.  aze 2009
56  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Investigation of supply of formal education system to labour market in the direction of preparing IT specialists in Azerbaijan eng 2008
57  М.Г.Мамедова Т.А.Агаев Современные проблемы национального рынка ИТ-специалистов в Азербайджане rus 2008
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий rus 2008
59  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aze 2007
60  M.H.Məmmədova Azərbaycanda İT mütəxəssislərinin əmək bazarı: cari vəziyyət, problemlər və inkişaf meylləri aze 2007
61  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods of the estimation of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
62  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması aze 2007
63  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
64  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение многовариантного сценарного анализа в прогнозировании рынка труда. rus 2006
66  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova E.I.Qənbərov İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması aze 2006
67  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала rus 2006
68  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одной методике оценки семейных доходов rus 2005
69  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечёткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
70  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала rus 2004
71  М.Г.Мамедова Г.Н.Гасымов Гендерная экспертиза законодательства, регулирующего трудовые отношения rus 2004
72  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятия решений вертикально-распределенных системах с учетом иерархической структурировании неравнозначных критериев rus 2004
73  Р.М.Алгулиев М.Г.Мамедова Г.Г.Оруджов Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений для повышения безопасности полетов rus 2004
74  M.T.Aslanov M.H.Mamedova Information technolgies social protection system of Azerbaijan eng 2004
75  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев rus 2004
76  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making in fragmentary-Distributed Systems eng 2004
77  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel eng 2004
78  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
79  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis relyasion model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası aze 2003
80  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев  rus 2003
81  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma aze 2003
82  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения rus 2003
83  М.Г.Мамедова База лингвистических знаний в системе англо-азербайджанского машинного перевода. rus 2003
84  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Görevlilerin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı tur 2003
85  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Bulanık mantığın nüfus toplamının tahmininde uygulanması tur 2003
86  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
87  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов. rus 2003
88  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном подходе к прогнозированию численности населения rus 2003
89  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Application of fuzzy time series to population forecasting eng 2003
90  М.Г.Мамедова Принципы построения базы морфологических знаний в системе моделирования азербайджанских текстов.  rus 2003
91  М.Г.Мамедова Интеллектуальные обучающие системы в подготовке кадров rus 2002
92  М.Г.Мамедова Экспертные системы в проектном менеджменте rus 2002
93  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата  rus 2002
94  M.H.Məmmədova N.T.Rzayev Qocalma prosesinin bəzi mühüm qlobal iqtisadi nəticələri aze 2002
95  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova Uçuş yönetim tekniğinin benimsenmesi problemine bir yaklaşım  tur 2001
96  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova Uçuş yönetim tekniğinin nitel analizi ve değerlendirilmesi tur 2001
97  М.Г.Мамедова Информационная техносфера и углубление глобализации в условиях социально-экономических трансформаций rus 2001
98  Ə.Q.Əliyev M.H.Məmmədova Əmək bazarının formalaşmasında qlobal elektron mühitin təsiri aze 2001
99  M.H.Mamedova Decision support system for pilotage technique quality assessment. eng 2001
100  M.H.Mamedova Application of multicriteria decision making to the complex objectives. eng 2001
101  H.B.Əliyev M.H.Məmmədova M.A.Salahlı Bulanık Simgelerin Tanınması Problemi ve Dinamik Bilgilerin İşlenmesi  tur 2000
102  M.H.Mamedova Qualitative simulation for expert system  eng 1999
103  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition eng 1999
104  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации rus 1998
105  M.H.Mamedova A.M.Abbasov A Fuzzy multiobjektive group decision making methods eng 1998
106  M.H.Mamedova To the question of synthesis of the expert system intended to training in pilotage technique eng 1997
107  M.H.Mamedova Knowledge based systems for pilotage technique quality assessment eng 1997
108  М.Г.Мамедова Архитектура и принципы реализации обучающей экспертной системы для профессиональной подготовки летно-технического состава rus 1997
109  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Organization of knowledge in systems of Control Over Complex Objects of distributed Structure eng 1996
110  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Knowledge Organization methods in Complex distributed control systems eng 1996
111  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Adaptiv system of automatic control over qualitatively described objects eng 1995
112  A.M.Abbasov A.H.Dogru M.E.Eminov M.H.Mamedova S..Neftchi A..Yazichi Two layer fuzzy system of control over complex technological processes eng 1995
113  A.M.Abbasov M.H.Mamedova M.E.Eminov An adaptation of knowledge base in fuzzy control systems eng 1995
114  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Synthesis of fuzzy system for automatic control over compex objects eng 1994
115  М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Нечеткая система автоматического управления качественно описанными объектами rus 1994
116  A.M.Abbasov M.E.Eminov M.H.Mamedova Application of knowledge base technology to the problem of control over external objects eng 1993
117  A.M.Abbasov M.H.Mamedova Decision-Making Based on Distributed Knowlege Base Relational Structure.-Support systems for decision and negotiation processes eng 1992
118  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
119  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова К определению концетуальной модели системы организационного управления rus 1991
120  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Б.А.Кадыров Модель организационного управления научной деятельностью rus 1991
121  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
122  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
123  М.Г.Мамедова Подготовка и ведение информационно-поисковых тезаурусов на основе сетевого моделирования лексико-семантических систем rus 1989
124  М.Г.Мамедова Моделирование терминологических лексико-семантических систем с целью их анализа и коррекции rus 1988
125  М.Г.Мамедова Научно-технический прогресс и терминологические словари rus 1986
126  М.Г.Мамедова К.А.Велиева М.А.Махмудов В.Я.Пинес Проблема автоматической переработки текстов на азербайджанском языке rus 1985
127  М.Г.Мамедова В.Я.Пинес Принципы построения информационно-поискового тезауруса по строительству  rus 1985
128  M.H.Mamedova Application of a computer for the analysis and correction of terminological dictionaries eng 1985
129  М.Г.Мамедова К.А.Велиева М.А.Махмудов В.Я.Пинес Д.А.Рахманов Принципы построения систем лексико-грамматического машинного перевода тюркских языков rus 1985
130  M.H.Mamedova Application of a computer for the analysis and correction of terminological dictionaries eng 1985
131  М.Г.Мамедова Тезаурус как средство общения пользователя и ИПС rus 1984
132  М.Г.Мамедова Проблемы развития и совершенствования республиканской системы научно-технической информации rus 1983
133  М.Г.Мамедова Автоматизированное построение ИПТ: некоторые аспекты терминологической работы rus 1980
134  М.Г.Мамедова Автоматизированная система оценки и коррекции терминологического словаря rus 1980
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 110
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial media resurslarında həkim pasiyent münasibətləri əsasında qərarların qəbulu üçün informativ parametrlərin işlənməsi aze 2020
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual Approach to the Use of Information Acquired in Social Media for Medial Decisions eng 2020
3  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elmi işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin metodoloji əsasları aze 2019
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi əşyaların interneti və onun dəniz neft platformasında işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanları aze 2019
5  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial Media Mühitinin Həkim-Pasiyent Münasibətləri Seqmentinin Analizi: İmkanlar və Problemlər aze 2019
6  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods Managing for Matching of Supply and Demand on the IT Specialists eng 2019
7  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Virtual Təşkilatlarda Personalın Seçilməsi Metodikası aze 2018
8  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Разработка методики оценки общей численности ИТ-специалистов в Азербайджане rus 2018
9  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Методика анализа ИТ-профильного образования и согласовании спроса и предложения на ИТ-специалистов rus 2018
10  M.H.Məmmədova Sosial Media Mühitində E-Tibb Fəaliyyəti aze 2018
11  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların internetinin imkanları aze 2018
12  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Techniques for personnel selection in virtual organization  eng 2018
13  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management eng 2018
14  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methodological approach to the human resource management in virtual organizations eng 2018
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists eng 2018
16  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının qeyri-səlis situasiyaların analizi əsasında modelləşdirilməsi aze 2017
17  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi ekspert sistemlərin yaradılması problemləri və inkişaf istiqamətləri aze 2017
18  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunması metodları aze 2017
19  R.M.Əliquliyev M.H.Məmmədova Elektron Tibbin mahiyyəti, İmkanları və elmi problemləri  aze 2017
20  M.H.Məmmədova Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında sosial medianın rolu aze 2017
21  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов rus 2017
22  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine eng 2017
23  M.H.Məmmədova E-UNİVERSİTET: konseptual, texnoloji və arxitektur yanaşmalar aze 2017
24  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent management of the unbalance supply chain and demand in the labor market for IT specialists eng 2017
25  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами rus 2016
26  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri aze 2016
27  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Спрос и предложение в ИТ-Сегменте Рынка Труда Азербайджана rus 2016
28  М.Г.Мамедова Big Data в электронной медицине : возможности, вызовы и перспективы rus 2016
29  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management eng 2016
30  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
31  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям rus 2015
32  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
33  М.Г.Мамедова Информационная безопасность персональных медицинских данных в электронной среде rus 2015
34  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS rus 2015
35  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.T.Mamedov Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists. eng 2015
36  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Managing the IT labor market in conditions of fuzzy information eng 2015
37  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации. rus 2015
38  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
39  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals eng 2015
40  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists  eng 2015
41  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
42  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təşkilatda insan resurslarının idarə olunması qərarlarının dəstəklənməsində çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodunun tətbıqı aze 2014
43  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Объектно-ориентированный подход к определению релевантности информационно-технологического образования спросу на рынке ИТ-специалистов rus 2014
44  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ситуационное Управление Рынком Труда Специалистов По Информационным Технологиям rus 2014
45  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами rus 2014
46  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy optimization method in decision-making for personnel selection eng 2014
47  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности rus 2014
48  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Интеллектуальное Управление Рынком Труда ИТ-Специалистов rus 2014
49  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues eng 2013
50  М.Г.Мамедова Отраслевые советы: Европейский опыт и ситуация а Азербайджане rus 2013
51  M.H.Məmmədova Heydər Əliyevin sosial müdafiə siyasəti və onun uğurlu nəticələri aze 2013
52  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Концептуальные подходы к интеллектуальному управлению рынком труда ИТ- специалистов rus 2013
53  M.H.Məmmədova Azərbaycanda sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı yolunda həyata keçirilən islahatlar və uğurlar.  aze 2012
54  М.Г.Мамедова Непрерывная профессиональная подготовка в Азербайджане rus 2012
55  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом rus 2012
56  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Качественный анализ ИТ-образования в Азербайджане с позиций спроса и предложения rus 2012
57  М.Г.Мамедова Современное состояние непрерывной профессиональной подготовки в Азербайджане. rus 2012
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов.  rus 2011
59  М.Г.Мамедова Современные тенденции в динамике безработицы в Азербайджане. rus 2011
60  M.H.Məmmədova Azərbaycanda miqrasıyanın müasir meylləri, səbəbləri və sosial-iqtisadi təsirləri. aze 2011
61  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2010
62  M.H.Məmmədova M.T.Aslanov Sosial müdafiə sistemində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə aze 2010
63  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası aze 2010
64  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri aze 2010
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.А.Агаев Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий rus 2010
66  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı aze 2010
67  М.Г.Мамедова Современные представления о детском церебральном параличе rus 2010
68  М.Г.Мамедова Ф.Ra.Мамедзаде Оценка потребности в ИТ-специальностях при нечеткой исходной информации rus 2010
69  М.Г.Мамедова Т.А.Агаев Принятие решений по выбору наиболее востребованных на рынке труда профессиональных групп rus 2009
70  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала научно-исследовательского института rus 2007
71  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Methods of family income estimation in the targeting social assistance system eng 2007
72  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда rus 2006
73  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
74  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə bir yanaşma aze 2005
75  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи rus 2005
76  M.H.Məmmədova Dünyanın ümumi mənzərəsini dəyişmiş azərbaycanlı aze 2005
77  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
78  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами rus 2005
79  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi aze 2005
80  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений rus 2004
81  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала rus 2004
82  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе rus 2004
83  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Машинный перевод: эволюция и некоторые аспекты моделирования rus 2003
84  М.Г.Мамедова З.Ю.Мамедова Возможности вычислительной техники в формировании типов технологий перевода rus 2003
85  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis zaman sırası əsasında əhali sayının proqnozlaşdırılması metodikası aze 2003
86  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi aze 2003
87  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aze 2003
88  A.M.Abbasov V.A.Gasumov M.H.Mamedova Fuzzy Relation Model for Knowledge Processing and Decision Making eng 2002
89  M.H.Mamedova Application of Fuzzy Time Series to Population Forecasting eng 2002
90  M.H.Məmmədova Z.M.Əmirov M.Ə.Mahmudov Azərbaycanda maşın tərcüməsi aze 2002
91  M.H.Məmmədova Əhali sayının proqnozlaşdırılması probleminə bir yanaşma aze 2002
92  M.H.Məmmədova Z.M.Əmirov Maşın tərcüməsi və onun inkişaf perspektivləri aze 2002
93  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения rus 2002
94  A.M.Abbasov H.B.Aliev M.H.Mamedova G.H.Orujov Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition.  eng 2001
95  M.H.Mamedova G.H.Orujov Fuzzy multiobjective methods in decision support for fuzzy pattern recognition.  eng 2001
96  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов rus 1999
97  М.Г.Мамедова Задача оптимального распределения фрагментов знаний в распределенных базах знаний rus 1997
98  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Методы организации знаний в системах управления сложными объектами с распределенной структурой rus 1995
99  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Адаптируемая нечеткая система управления сложными объектами rus 1995
100  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.И.Ибрагимов М.Э.Эминов Задача управления внешним объектами на основе баз знаний rus 1994
101  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова М.Э.Эминов Задача синтеза нечеткой системы управления сложными объектами rus 1994
102  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
103  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
104  М.Г.Мамедова Выбор множества эффективных решений на основе сетевого моделирования rus 1991
105  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Построение концептуальной модели систем организационного управления rus 1991
106  М.Г.Мамедова О создании банка терминологических данных азербайджанского языка rus 1990
107  М.Г.Мамедова Автоматизированный анализ и коррекция терминологических словарей (на материале словаря лингвистических терминов азербайджанского языка rus 1988
108  М.Г.Мамедова Об одном подходе к оптимизации информационно-поискового тезауруса по объему rus 1981
109  М.Г.Мамедова Один подход к автоматизации проектирования информационно-поискового тезаурса rus 1980
110  М.Г.Мамедова С.М.Алиев Р.С.Алимарданов Р.Б.Агабеков Исследование реакции парофазного дегидрирования биодиетилдифенилметана на окисных катализаторах rus 1975
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  М.Г.Мамедова Глобальный ресурс  rus 2010
2  M.H.Məmmədova Azərbaycanda İT mütəxəssislərinin əmək bazarı: cari vəziyyət, problemlər və inkişaf meylləri aze 2007     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu