Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri aze 2014
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 15
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər aze 2018
2  R.M.Əliquliyev Y..Cəfərov Ə.M.Qurbanova Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri aze 2018
3  А.М.Курбанова Преимущества автоматизации терминографической работы rus 2018
4  Ə.M.Qurbanova Milli terminoloji informasiya sisteminin yaradılması haqqında aze 2017
5  Ə.M.Qurbanova Elektron kitabxanalara dair terminologiyanın formalaşması problemləri aze 2016
6  Ə.M.Qurbanova Verilmiş Predmet Sahəsində Terminoloji İnformasiya Sisteminin İşlənməsi aze 2016
7  Ə.M.Qurbanova Elektron tibbə dair terminologiyanın formalaşması problemləri aze 2016
8  Ə.M.Qurbanova Qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında aze 2015
9  Ə.M.Qurbanova Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri aze 2014
10  Ə.M.Qurbanova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin təsbir olunması problemləri aze 2014
11  Ə.M.Qurbanova Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmaların təhlili aze 2014
12  Ə.M.Qurbanova Azərbaycanda Terminalogiya Fəaliyyətinə Yeni Yanaşma aze 2012
13  Ə.M.Qurbanova AzTerm terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları aze 2012
14  Ə.M.Qurbanova Veb-portalların işinin təşkili və idarə olunması təcrübəsi haqqında aze 2012
15  A.M.Qurbanova Conceptual essences of creation of terminological information system in Azerbaijan eng 2010
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 14
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev G.C.Nabibeyova A.M.Qurbanova Development of a decision support system with the use of OLAP-technologies in the National Terminological Information environment eng 2019
2  Ə.M.Qurbanova Predmet sahəsinin terminlərinin semantik şəbəkəsinin avtomatik qurulması texnologiyaları aze 2018
3  Ə.M.Qurbanova Tədris yönümlü oyunlardan, intellektual testlərdən istifadə etməklə informatika fənninin tədrisində olan bəzi problemlərin həlli yo9lları aze 2018
4  Ə.M.Qurbanova Terminoqrafik fəaliyyətin avtomatlaşdırılması problemləri və onların həlli yolları aze 2018
5  R.M.Alguliyev A.M.Qurbanova The Conceptual Foundations of National Terminological Information System eng 2018
6  Ə.M.Qurbanova Verilmiş predmet sahaəsində terminoloji informasiya sisteminin işlənməsi aze 2016
7  Ə.M.Qurbanova Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf tendensiyalari aze 2016
8  Ə.M.Qurbanova Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında aze 2015
9  Ə.M.Qurbanova Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmalar və onların i təhlili aze 2013
10  R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları  aze 2011
11  Ə.M.Qurbanova Azərbaycan Terminologiyası Veb-portalının yaradılması dövrün tələbidir aze 2010
12  R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova Terminoloji informasiya sistemi və inkişaf perspektivləri aze 2010
13  Ə.M.Qurbanova Virtual məkanda Azərbaycan dili: bəzi problemləri və həlli yolları  aze 2010
14  R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları aze 2009
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu