Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova RƏQƏMSAL İRS: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR aze 2018
2  R.T.Qasımova İnternetdə Domen Problemləri və həlli yolları aze 2012
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 24
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova İnternetdə Azərbaycan əlifbası ilə domen adlarının tərtib olunması məsələsi haqqında aze 2018
2  R.T.Qasımova Rəqəmsal İrsin Saxlanmasında Texnoloji Problemlər aze 2017
3  R.T.Qasımova Böyük Verilənlər Analizinin Problemləri aze 2016
4  R.T.Qasımova Elektron Kitabxana Konsepsiyasının Bəzi Xüsusiyyətləri aze 2016
5  R.T.Qasımova Böyük verilənlərdən faydalı informasiyanın aşkarlanmasında mövcud yanaşmalar aze 2016
6  R.T.Qasımova Böyük verilənlər analizinin problemləri aze 2016
7  R.T.Qasımova Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar aze 2016
8  R.T.Qasımova İnternet domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi – DNSSEC texnologiyası  aze 2015
9  R.T.Qasımova Azərbaycan Respublikasının maraqlarına aid domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması məsələləri aze 2014
10  R.T.Qasımova Milli domen və konkretlərin xarici serverlərdə yerləşdirilmə səbəbləri və nəticələri aze 2013
11  R.T.Qasimova About the Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in the Data Warehouse  eng 2012
12  R.T.Qasımova Domen adların qeydiyyatı qaydaları və onların müqayisəli təhlili aze 2012
13  Р.Т.Касумова Об одном подходе к кластеризации регистрационных данных доменных имен rus 2010
14  R.T.Qasimova About Development of knowledge Base of National Domain Name System eng 2010
15  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
16  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Коллективное знание в Интернете rus 2008
17  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
18  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах rus 2006
19  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi aze 2006
20  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Система многомерного анализа корпоративных данных rus 2005
21  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Многомерная модель данных в MS SQL Server 2000 rus 2004
22  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основные принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2004
23  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova "Kadrlar" korporativ informasiya sisteminin MS SQL server-ə keçirilməsi aze 2004
24  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Опыт создания корпоративной информационной системы  rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 27
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova Böyük Həcmli Rəqəmsal Verilənlərdə Axtarış AlqoritimlərininL Analizi aze 2020
2  R.T.Qasımova Y..Cəfərov İnternetdə Azərbaycan Əlifbası İlə Domen Adlarının Tərtibatındakı Bəzi Problemlər aze 2020
3  R.T.Qasimova Advancement of the search process for Digital Heritage by utilizing artificial ıntelligence algorithms eng 2020
4  R.T.Qasimova Some Features of Developing ElectonicL Libraries eng 2017
5  R.M.Alguliyev R.T.Qasimova The Obstacles in Big Data Process eng 2017
6  R.T.Qasımova İnformasiya cəmiyyəti problemləri aze 2017
7  R.T.Qasımova Böyük Həcmli Tibbi Verilənlərin Analıtikası: Mövcud Problemlər və İmkanlar aze 2017
8  R.T.Qasımova Elektron kitabxanaların Yaradılmasının Bəzi Xüsusiyyətləri aze 2017
9  R.T.Qasımova Elektron Dövlətdə Big Data-nın Tətbiqi Perspektivləri aze 2017
10  R.T.Qasımova “BIG DATA” analitikası: mövcud yanaşmalar , problemler və həllər  aze 2016
11  R.T.Qasımova Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması problemləri aze 2015
12  R.T.Qasımova İnternetdə qlobal domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi aze 2015
13  R.T.Qasımova Domen adlarının hüquqi aspektləri aze 2014
14  R.M.Alguliyev R.T.Qasimova Identification of Categorical registration Data of Domain Names in Data Warehouse Construction Task eng 2013
15  R.T.Qasımova Milli domen və kontentlərin azərbaycandan kənarda olan serverlərdə yerləşdirilməsinin monitorinqi problemləri aze 2013
16  R.T.Qasımova Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirmə metodikası aze 2012
17  R.M.Alguliyev R.T.Qasimova On a approach for intellectual analysis of registration data of domain names eng 2011
18  Р.Т.Касумова Сравнительный анализ географических доменов верхнего уровня сети Интернет rus 2011
19  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması  aze 2011
20  R.T.Qasımova Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında aze 2010
21  R.T.Qasimova On intellectual analysis of domain name registration data eng 2010
22  И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса rus 2007
23  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP rus 2006
24  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında aze 2005
25  F.T.Ağayev I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri aze 2005
26  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основы принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2003
27  Ş.C.Mahmudova R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 11
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova İnternet və Gənclik aze 2009
2  R.T.Qasımova İnternetdə kollektiv bilik və viki texnologiyası aze 2008
3  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır aze 2008
4  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya virtual ensiklopediyası və təhsil sistemində yeni münasibətlər aze 2008
5  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir aze 2008
6  R.T.Qasımova R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikipediya və onun imkanları aze 2007
7  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi inkişafa təsiri aze 2007
8  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova İnformasiya cəmiyyəti və müasir təhsil aze 2007
9  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qlobal informasiya cəmiyyəti aze 2006
10  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyəti və təhsil aze 2006
11  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu